VII
Certificati conseguiti attestanti la conoscenza di lingue straniere

 

1) First Certificate in English - University of Cambridge;

2) Certificate of Proficiency in English - University of Cambridge;

3) Prüfung der Mittelstufe - Goethe-Institut Torino;

4) Teilnahme-Bestätigung «Jura Kurs II» - Goethe-Institut Torino.
 

Torna all’indice del Curriculum